Tag: 4VEH


Nan Mikwo 4VEH: Valérie Milien
05 Jul 2017

Nan Mikwo 4VEH: Valérie Milien

Mikwo 4VEH byen louvri fwa sa a pou resevwa temwayaj Valérie Milien, yon jèn kretyèn kap rakonte jan Bondje te sove lavi l. Rakonte sa Bondje fè se yon privilèj, se montre jan w rekonesan, se rafèmi lafwa lòt moun, se demontre jan Bondje pisan e jan L ka aji menm jan nan laviw tou. sourceSkip to toolbar